Suzbijanje korova u krompiru

Za suzbijanje korova u krompiru mogu se primeniti neki od sledećih  herbicida:

•SENCOR WP -70, TRIBUTE 70 DF, LORD, DANCOR, - a.m.metribuzin (posle sadnje, a pre nicanja  u količini 0,75- 1,0  kg/ha, ili kada krompir nikne, u količini 0,5-0,7 kg/ha). Preparate  ne primenjivati  na izrazito lakim zemljištima, a nakon nicanja krompira  u sortama  Jerla, SV 77740 i 76/48.    

•STOMP 330-E - a.m. pendimetalin  (posle setve, a pre nicanja krompira, u količini 4-6 l/ha).     

•DELTACET, AS 900 EC, GENIUS, ACETOGAL, RELAY PLUS, – a.m. acetohlor (posle setve, a pre nicanja krompira, kada su   korovi u fazi klijanja i nicanja, u količini 1,8-2,2 l/ha),       

•ACETOGAL PLUS  -a.m. acetogal+dihlormid (posle setve, a pre nicanja  krompira, a korovi u fazi klijanja i nicanja,  u količini 2,0-2,5  l/ha),  

•SPRINTER 25 EC – a.m. flurohloridon (odmah nakon setve a pre nicanja krompira, u količini 2-4 l/ha),

•REGLONE FORTE – a.m. dikvat (tretiranje zemljišta posle sadnje,a pre nicanja krompira, u količini  3l/ha). Može se koristiti i kao desikat u vreme tehnološke zrelosti krompira, u količini  4-5 l/ha),   

•PUMA, PROMETRIN SC, - a.m. prometrin (odmah nakon setve a pre nicanja krompira, u količini 2-2,5 l/ha),    

•GALOLIN KOMBI – a.m. alahlor+linuron (tretiranjem zemljišta, nakon sadnje, a pre nicanja krompira,  u količini 7l/ha),     

      

•SUPER AS A 800 EC – a.m. acetohlor + AD-67 (posle setve,a pre nicanja krompira, kada su korovi u fazi klijanja i nicanja, u količini 2-2,5 l/ha),      

•PROPONIT 720 EC  - a.m. propizohlor ((posle setve a pre nicanja krompira, kada su korovi u fazi klijanja i nicanja, u količini 2-2,5 l/ha),        

•DUAL GOLD 960-EC – a.m. s-metolahlor  (posle setve, a pre nicanja krompira, kada su korovi u fazi klijanja i nicanja u količini 1-1,5 l/ha). Radi proširenja spektra delovanja ovom herbicidu se mogu dodati preparati  na bazi prometrina.    

•DELTAZON 48 SL, BASAGRAN,  BENTAZOR, SAVAZON, GALBENON – a.m. bentazon (nakon zagrtanja krompira, kada je krompir visine  10-15 cm, a korovi već iznikli 2-6 listova, u količini 2-3 l/ha),     

•FUSILADE FORTE - a.m. fluazifop-p-butil (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova, kada su travni korovi u fazi 2-3 listova, tj. u fazi intenzivnog porasta, ali pre klasanja korova, u dozi 0,8-1,3 l/ha),      

•GALLANT  SUPER  – a.m. haloksifop-p-metil (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova   kada su korovi u fazi 3-5 listova, u količini  0,5-1 l/ha),    

•SELECT SUPER – a.m. kletodim   (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova, kada su travni korovi  u fazi 3-5 listova, tj. u fazi intenzivnog porasta, ali pre klasanja korova, u količini 0,6 -0,8 l/ha),       

•PANTERA – a.m. quizalofop-p-tefuril (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova, kada su travni korovi  u fazi 3-5 listova, tj. u fazi intenzivnog porasta, ali pre klasanja korova, u količini 0,8-2,5 l/ha).    

•GLOBUS  EC – a.m. kvizalofop-p-etil – (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova, kada su travni korovi  visine 10-20 cm, tj. u fazi intenzivnog porasta, u količini 2,5-3,0 l/ха),     

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information