Provetravanje plastenika

Plastenička proizvodnja odvija se u zaštićenom prostoru, pa je biljkama potrebno obezbediti dovoljnu količinu svežeg vazduha kroz sistem za provetravanje biljaka. Pod svežim vazduhom podrazumeva se ne samo čistoća i hemijski sastav vazduha, nego i smanjen sadržaj vodene pare u vazduhu. Drugi bitan faktor, koji se smanjuje provetravanjem je relativna vlažnost vazduha. Povećanjem relativne vlažnosti vazduha povećavaju se i rizici od pojave štetočina i bolesti. Velika većina oboljenja za svoj razvoj traži vlažnu sredinu, koja se preko relativne vlažnosti vazduha obezbedjuje.

Eliminisanjem velike količine vlažnog vazduha indirektno se biljke oslobađaju i potencijalnih oboljenja.

Veoma bitna stvar za dobro provetravanje je odnos dužine i širine plastenika. Najpoželjniji odnos dužine i širine je 5:1. Postoje dva osnovna načina provetravanja plastenika, a to su bočno i krovno provetravanje. Krovno provetravanje se smatra korisnijim, jer ulaskom svežeg vazduha dolazi do mešanja sa toplim vazduhom, koji se podiže na gore i izlazi kroz otvor. Na taj način dolazi do mešanja celokupne količine vazduha u objektu. Bočno provetravanje ima boljeg efekta ako su otvori sa obe, uzdužne strane objekta. Za efikasno prirodno provetravanje, ukupna površina otvora mora da iznosi najmanje 20 do 30 % od pokrivene površine zemljišta, a korišćenjem krovne ventilacije različite konstrukcije taj procenat može biti i do 50 %. Otvori mogu da se otvaraju ručno ili mehanizovano, sa ili bez automatskog uključivanja.

 Da bi se poboljšala cirkulacija vazduha i homogenizovala temperatura i sastav vazduha unutar objekta mogu se koristiti aksijalni ventilatori, koje karakteriše veliki protok vazduha.

Pravilo i preporuka naše službe poljoprivrednim proizvođačima je da se plastenici moraju što više provetravati. Ovo ne važi samo za letnji period, već tokom čitave proizvodne sezone, ali u skladu sa spoljnom temperaturom i fazom porasta biljaka.

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

mast. ing. Jelena Stojiljković

Additional information