Sadnja krompira u zaštićenom prostoru

Povrtarska proizvodnja na području Jablaničkog okruga ima značajnog udela u ukupnoj biljnoj proizvodnji. Proizvodnja krompira u zaštićenom prostoru zauzima sve značajnije površine, jer povrtari izlaze na tržište sa mladim krtolama krompira već tokom aprila i maja. Zavisno od planiranog plasmana, planira se i rok sadnje. Poljoprivredni proizvođač Dragan Ilić iz D. Stopanja je predhodnih par dana zasadio 0.40 ha krompira u zaštićenom prostoru, a prodaju planira krajem aprila.

 

Za ovaj vid proizvodnje treba birati sorte sa kraćom vegetacijom. Pre sadnje krtole se obavezno naklijavaju u prostorijama gde je obezbeđeno dovoljno svetlosti i temperatura 12-15 0C.

Za sadnju treba koristiti isključivo  zdrav i kvalitetan sadni materijal, nije preporučljivo da se koriste sitnije krtole iz predhodne godine zbog opasnosti  prenošenja virusa. Sadnja pripremljenih krtola se obavlja u dobro pripremljeno i nadjubreno zemljište. Zaštitu krompira „za mlado“ treba bazirati na preventivnim merama, koje podrazumevaju pre svega, upotrebu zdravog sadnog materijala i primenu pune agrotehnike ( prvenstveno primena plodoreda). Hemijska zaštita za ovaj vid proizvodnje nije poželjna.

                                                                   Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

                                                                         m.sc. Jelena Stojiljković

Additional information