Nedostatak vitamina b-kompleksa kod živine

Ishrana živine ima značajnu ulogu i predstavlja ograničavajući faktor za proizvodnju živinskog mesa i jaja. Genetski potencijal današnjih hibrida i ispoljavanje njihovog potencijala moguće je samo uz korišćenje dobro izbalansiranih smeša, koje u svom sastavu imaju ugrađene sve neophodne elemente kako bi podržali visoku produktivnost hibrida.

Da bi postigli visok proizvodni efekat potrebno je pre svega posvetiti pažnju fiziologiji ishrani živine i pridržavati se određenih principa.

Metabolizam hranljivih materija kod živine je vrlo specifičan i problematičan, jer se u prvoj fazi hidrolize hranljivih materija biljnog porekla, naročito u gornjim delovima sistema za varenje, hrana slabije iskorišćava. Živina poseduje sistem za varenje koji je znatno kraći u odnosu na druge životinje, zato je i uloga simbiotičke mikroflore u procesu razlaganja hrane izuzetno mala, a sopstveni fermenti koji odgovaraju ovim procesima životinje skoro i da ne proizvode.

Usled grešaka koje se dešavaju prilikom pripremanja smeša za ishranu živine, posledice se ne reflekturju samo kroz proizvodne rezultate već se odražavaju i na zdravstveno stanje živine. 

                                        

                                        

U grupu vitamina B kompleksa spadaju BIOTIN (H) i FOLNA KISELINA (B11) vitamini od izuzetne važnosti i značaja u ishrani živine. Jako su rasprostranjeni u prirodi. Ima ih u zelenim biljkama, lišću i kvascu. Deficit ovih vitamina uzrokuje depigmentaciju i opadanje perja, kao i smanjenje proizvodnih rezultata.

Direktor PSSS Leskovac

Mast. inž. polj. Bratislav Pešić spec.

 

Additional information