Ishrana ćuraka u periodu tova

Domaća ćurka se gaji u svim krajevima Srbije u manjem broju na seoskim domaćinstvima. U zavisnosti od kraja u kome su uzgajane, uslova držanja i ishrane oformljeni su i pojedini sojevi (jagodinski, palanački, dobrička).

Treba posebno istaći i apostrofirati da svaka selekcijska organizacija za hibrid koji proizvodi u uputstvu za tov ćuraka daje odgovarajuće normative ishrane. Ali ono čega se treba pridržavati je sledeće: za ishranu tovnih ćuraka u intezivnom sistemu koristi se hrana u obliku peleta. U prve 4 nedelje su prečnika manjim od 2mm, a kasnije 3,2 mm. Pošto su ćurke zrnojedi, u njihovoj ishrani treba izbegavati brašnaste smeše.

Primer potpune smeše za ćurke u porastu i tovu


Kukuruz                                  38,00% 

Stočno brašno                            5,00%

Sojina sačma                            36,00%

Riblje brašno                             9,00%

Krmni kvasac                            5,00%

Sojino ulje                                 2,60%

Metionin                                    0,10%

Di-Ca-fosfat                              1,60%

Stočna kreda                              1,10%

Stočna so                                    0,30%

Premix                                        1,00%

Min-A-Zel plus                        0,30%

Za napajanje mora se obezbediti čista, hemijska i bakteriološki čista voda za piće. Ćurke troše približno dvostruko više nego hrane, mada u vrelim letnnjim danima ta potrošnja može biti i znatno veća.

Savetodavac za stočarstvo

Dipl. ing. Slavko Mladenović

 

Additional information