Arapski punokrvnjak

Arapski punokrvnjak je plemenita rasa nastala direktno od tarpana. Mada većina odgajivača to negira i potencira da je arapski punokrvnjak nastao od posebnog izvornog oblika arabera. Arapski konj se smatra prvim među plemenitim rasama nastao na bazi tačno definisanog cilja odgajivanja i selekcijskog rada arapskih odgajivača.

              

Arapski konj je rasa konja koja je nastala na Arapskom poluostrvu. Sa karakterističnim oblikom glave i visoko nasadjenim repom ovo je jedna od najlakše prepoznatljivih rasa konja u svetu. Arheološki dokazi konja nalik na savremene arapske koji datiraju od pre 4.500 godina pokazuju da je ovo jedna od najstarijih rasa konja. Tokom godina arapska rasa konja se raširila po celom svetu. Tome su najviše doprineli ratovi i trgovina kao i ukrštanje sa drugim pasminama radi poboljšavanja odredjenih osobina medju kojima se ističu snažne kosti, brzina, prefinjenost, izdržljivost. Danas se u skoro svakoj rasi modernog jahaćeg konja može naći ovaj arapski predak. Glava arapskog konja je otmena, oblika klina i širokog čela. Oči velike, izražajne sa dugim trepavicama. 

Mnogi konji ove rase imaju blagu čeonu izbočinu, koja daje dodatne kapacitete sinusa što je olakšavlo disanje u pustinjskoj klimi.  Nuška je mala sa tankim usnama. 

Nozdrve su tanke, trouglastog oblika, obojene jarko crveno sa velikim kapacitetom širenja. Razmak izmedju očiju i nozdrva je mali. Uši su izrazito uspravne, medjusobno udaljene, male i zašiljene kod mužjaka, a nešto duže kod ženki. Vrat je srednje dužine i srednje visoko nasađen. 

Sapi su ravne, često horizontalne sa visoko nasadjenim repom. Prema standardu rase konjičke federacije Sjedinjenih Američkih Država arapski konji su visine 145 do 155 cm sa povremenim varijacijama ispod ili iznad ovih vrednosti. To znači da su svi arapski konji, bez obzira na veličinu, klasifikovani kao "konji" iako je 147 cm tradicionalna granična visina izmedju konja i ponija. Ovi konji dostižu telesnu masu od 400-450 kg.

Arapski konj je što se tiče upotrebe veoma svestran. Dominiraju u disciplini daljinjskog jahanja, a danas se takmiče i u mnogim drugim oblastima konjičkih aktivnosti. Spadaju medju deset najpopularnijih rasa konja na svetu, a pored Bliskog istoka sreću se u SAD, Kanadi, Velikoj Britaniji, Australiji, Evropi, Južnoj Americi (naročito Brazil).

 

dr Bratislav Pešić

Additional information