Danski landras

Danski landras nastao je ukrštanjem domaće danske bele svinje sa velikim jorkširom. Danas se ova rasa svinja smatra kao idealna rasa i u celom svetu postoje težnje da se postigne nivo u pogledu odgajivanja, selekcije, kvaliteta proizvoda, utroška hrane, plodnosti, što je već postignuto u Danskoj. Ova rasa ima laku, srednje dugu i široku glavu sa oborenim ušima. Trup je dug sa širim zadnjim delom. Vrat je srednje dug i povezan je dobro sa trupom. Leđa srednje široka i ravna. Butovi su puni, duboki i široki, dok su plećke slabije razvijene. Koža i dlaka su nepigmentirane.

                 

Danski landaras ili domaća danska svinja je tipična rasa za meso i odličan bekon. Pod bekonom podrazumevamo tov mladih svinja do 90 kg žive mase, sa određenom ujednačenom debljinom slanine na leđima i trbuhu, koja nesme biti veća od 3,3 cm. Zaklanim grlima odseca se glava i noge do kolena i skočnog zgloba, seku se zatim polutke, izvade lopatice ii sve druge kosti. Ovako pripremljene polutke drže se u salamuri 4-5 dana, dime se, odnosno suše.    

                                    

dr Bratislav Pešić

Additional information