Merenje telesne mase koka nosilja

Kontrola merenja vrši se redovno od početka odgoja pa sve do vrhunca u proizvodnnji jaja. Najmannje sto kokošaka izmeri se pojedinačnom vagom čije odstupanje nije veće od 50 grama.

                        

Redovno merenje počinjemo od 5 nedelje života i tokom odgojnog perioda nastavljamo sa redovnoim merenjemsvake druge nedelje sve do nastupanja vrhunca u nošenju jaja. Naj kritičniji period merenja je merenje neposredno pre programske promene u vrsti hrane ( prelaz sa odgojnog na proizvodni režim). Ukoliko jato ne dostigne  planiranu telesnu masu treba nastaviti sa pojačanim programom hranjenja sve dok je ne dostigne. Napredovanje u telesnoj masi i homogenosti daje nam informacije o normalnom i pravilnom razvoju živine. Jato je zdravo ukoliko pojedinačna telesna masa odstupa od prosečne, maksimalno 10%. Smatramo relanim ciljem ukoliko je postignuto do 80% jata ne odstupa više od 10% od prosečne težine.

 

Navešćemo nekoliko činioca koji deluju indirektno na telesnu masu: prenaseljenost odgojnog objekta, bolest, loše obavljeno skraćivanje kljunova i neodgovarajući sastav hrane. Redovnim merenjem možemo ustanoviti kada i zašto počinje sa stagnacijom u telesnoj masi, što pomaže da se problem identifikuje i reši donošenjem neophodnih odluka.

Direktor PSSS Leskovac

Mast. ing. polj. Bratislav Pešić sci.

 

Additional information