Vesti

Подробнее на сайте: Go to top of pagehttps://news101.ruhttps://maincredit.ru https://topallnews.ru https://flarenews.ruhttps://newsexplore.ruhttps://priornews.ruhttps://prime-pc.ruhttps://automobyle.ruhttps://pc-room.ru https://ultimnews.ruhttps://hotsnews.ruhttps://newshead.ruGo to top of pagehttps://leadingnews.ru https://holdnews.ruhttps://estascredit.ru

Dan polja hibrida kukuruza 2017

Dana 30.08.2017. godine sa početkom u 10:00 časova u organizaciji PSSS Leskovac, održana je tradicionalna manifestacija “Dan polja kukuruza”  Makroogled je zasnovan na ekonomiji srednje Poljoprivredne škole iz Leskovca (stari put Leskovac-Niš). Prisutnim poljoprivrednim proizvođačima (više od 50)  predstavljeno je 37 hibrida kukuruza 6 semenskih kuća, kao i primenjene agrotehnicke mere. Osim poljoprivrednih proizvođača manifestaciji su prisustvovali i predstavnici semenskih i hemijskih kuća, predstavnici lokalnih samouprava odseka za poljoprivredu kao i lokalni mediji. 

Pozivnica za Dan polja kukuruza 2017

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Leskovac organizuje tradicionalnu manifestaciju Dan polja kukuruza na oglednoj parceli kod Poljoprivredne škole u Leskovcu, 30.08.2017. godine sa početkom u 10.00 časova. Pozivamo sve poljoprivredne proizvođaće sa teritorije Jablaničkog okruga da vide  hibride koji su zasejani na oglednoj parceli.

O ogledu

Ogled sa hibridima kukuruza zasejan je 27.04.2017. godine na ekonomiji Poljoprivredne škole (stari put Leskovac – Niš).  Broj parcele je 15061, površine 1.50 ha, zemljište tipa aluvijum, predusev je  pšenica. 

Osnovna obrada je obavljena 01. decembra 2016. godine, osnovno djubrenje sa 250 kg/ha N:P:K 16:16:16, neposredno pre osnovne obrade. 

Setva ogleda je obavljena u kvalitetno pripremljen zemljišni sloj. Predsetvena obrada je obavljena teškokm tanjiračomu dva prohoda na dan setve. 

U ogledu je zasejano 37 hibrida od 6 semenskih kuća. Raspored hibrida u ogledu:

 AS 334, AS 534, AS 54, AS 57, AS 507, AS 5B 23, AS 5M43, AS 6E02, AS 603, AS 72, 

ZP 341, ZP 366, ZP 388, ZP 427, ZP 434, ZP 548, ZP 555, ZP 560, ZP 600, ZP 606, ZP666, 

NS 3022, NS, 3023, NS 4051, NS 5051, NS 5211, NS 6030, NS 6102, NS 6140, NS 7020, 

Superior Bećar, 

Agrimax Zeros AGR, AGR Dian, 

BC 306, BC Klipan, BC 582

Tretiranje parcele protiv korova obavljeno je 07.06.2017. godine preparatima Siran 60 g/ha +Maton 1 l/ha. Prihrana KAN-ovim đubrivom 350 kg/ha.

Savetodavci zaduženi za realizaciju ogleda su Boban Stanković dipl. ing. polj. – koordinator i Igor Ristić dipl. ing. polj.

 

Additional information