Vesti

Slovačka u Nišu

 U organizaciji kancelarije EUINFOPOINT iz Niša organizovana je prezentacija Slovačke Republike na jugu Srbije pod nazivom "SLOVAČKA U NIŠU", a povodom preuzimanja mesta predsedavanja SAVETOM Evropske Unije.

Pored velikog broja učesnika aktivno učešće uzela je i Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Leskovac i tom prilikom je direktor dr Bratislav Pešić iskoristio priliku da Ambasadora Slovačke Republike Dagmar Repčenkova upozna sa stanjem poljoprivrede na jugu Srbijei  uruči prigodne poklone koji su predstavljali istovremeno i poziv za posetu Gradu Leskovcu i nastavak saradnje ove dve Republika na polju poljoprivrede.

Additional information