Pojava crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) u zasadima jabuke

Vizuelnim pregledom zasada jabuke na području delovanja RC Leskovac na lokalitetima Priboj, Zalužnje i Vučje  registrovano je  prisustvo   jaja  i  imaga.crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) 

S obzirom  na to da se jabuka, u zavisnosti od sorte,  nalazi  u fenofazama 57-59 (faza cvetnih pupoljaka, većina cvetova sa formiranim kruničnim listićima koje formiraju cvetnu ložu) i 59-61 (većina cvetova sa formiranim kruničnim listićima-početak cvetanja, 10% cvetova otvoreno),   ne preporučuje  se  primena insekticida  kako ne bi došlo do trovanja korisnih insekata.  

Treba nastaviti sa praćenjem ove štetočine I nakon cvetanja jabuke  I ukoliko  prezimljujuća populacija prelazi brojnost od 1000 jaja na 2m lastara (EPPO PP 2/18(1)) treba izvršiti hemijski tretman, ali tek nakon cvetanja jabuke. 

S obzirom da je sada kritičan period  u u zaštiti jabuke od  čadjave krastavosti lista I  krastvaosti podova jabuke  ( Venturia inaequalis), vreme je nestabilno, osetljiva je fenofaza jabuke  potrebno je primeniti  fungicide za suzbijanje ovog patogena uz dodatak preparata za suzbijanje pepelnice  (Podosphaera leucotricha).

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information