Prva pojava šiljokrilca (Perotis lugubris)

Na području delovanja RC Leskovac, obilazeći dugogodišnje zasade višnje, koja se nalazi u feno fazi  prema skali BBCH  65-67 - faza cvetanja, i precvetavanja, kao i mlade tek posadjene sadnice višnje ekotip Oblačinska (faza razvoja prema BBCH skali 10 - kretanje pupoljaka, prvi  listići vidljivi) registrovana je  prva pojava žiljokrilca (Perotis lugubris) u 2014. godini. Štetočina se, za sada, hrani korovskim biljkama i čim u potpunosti olista višnja, ili ostalo koštičavo voće počeće da izgriza peteljke lista,  polagaće jaja i pričinjava ekonomske štete.

   

    

Preporuka  proizvodjačima:

-Obelele i oštećene sadnice   ukloniti  iz zasada  i obavezno spaliti.

-Ukoliko se vrši podsadjivanje novih sadnica na mestu gde je obavljeno krčenje, obavezna je primena  zemljišnih insekticida   Pri sadnji i podizanju višnjika, u rupe i okolo stabla staviti 25-30gr insekticida u formulaciji granulata:  a.m. fenitrotion + malation:   Galition G-5, Teteon granule  (40kg/ha- cela površina pre sadnje ili 20-25  kg/ha u redove tokom sadnje),  a.m. teflutrin: Force 1,5 -G (5 kg/ha),  a.m. hlorpirifos: Radar Versus G (15-20 kg /ha), a.m. fipronil: Goldor bait  (10 kg/ha). Efekat:  Obezbedjena je zaštita  u godini unošenja.

-Tokom vegetacije mlade sadnice tretirati odgovarajućim insekticidima, koji su inače, registrovani za tretiranje višnje, 

-Zemljište oko sadnice potrebno je obradjivati,

-Ukoliko je to moguće vršiti navodnjavanje.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information