Malinina muva galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Leskovac obilaskom zasada pod malinom sorte Vilamet na lokalitetu Babičko, gde dominira gajenje ove voćne vrste, utvrdjeno je da se malina nalazi u fenofazama 15-19 prema skali BBCH (pet, odnosno devet i više listova razvijeno). Vizuelnim pregledom zasada registrovano je da se na pojedinim izdancima nalaze karakteristična zadebljanja rzličitog oblika i veličine nastale štetnim dejstvo malinine muve galice  (Lasioptera rubi). U tim zadebljanjima prezimljava odrasla larva.

       

Ženka polaže jaja u cvetne pupoljke maline u vreme odvajanja kruničnih listića. Ispiljene larve se ubušuju u izdanak, gde se obrazuje gala koja se pogrešno može identifikovati kao oštećenje nastalo usled mraza. Odrasli insekti se javljaju od maja do avgusta. Krajem maja ženke polažu jaja na mlade izdanke u gomilicama 10-15. Neposredno po ekloziji, larve prodiru kroz epidermis, zadržavaju se ispod kore izvesno vreme, a potom prodiru u izdanak biljke domaćina. Na mestu ubušivanja, posle 10-20 dana, pod dejstvom lučevina insekta, obrazuju se zadebljanja (kvržice, guke, gale) najčešće nepravilnog oblika, prekidaju se sprovodni sudovi, zbog čega se izdanci slabije razvijaju i lako lome.       

Preporuka proizvodjačima:, Preporuka je da se prati zdravstveno stanje malinjakai  ukoliko je potrebno da se izvrši korektivno uklanjanje oštećenih izdanaka sa zadebljanjima. Suzbijanje ove štetočine je otežano jer se hemijske mere ne mogu obaviti obzirom da su odrasli insekti aktivni u periodu cvetanja maline. Praktično, jedina prava mera je uklanjanje obolelih izdanaka i njihovo spaljivanje pre eklozije imaga.

Za sada se ne preporučuje tretiranje insekticidima. Zasadi kod kojih je tokom ranijih vegetacija bila zastupljena muva galica mogu se tretirati neposredno pre cvetanja, a sredstvo se nanosi pri dnu izdanka, da bi se suzbili odrasli insekti po pojavljivanju u proleće. 

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information