Malinin korebus - Corebus rubi

Na području delovanja PSSS Leskovac obilaskom malinjaka registrovana je na korenu i korenovom sistemu pojava larvi malinin korebusa (Corebus rubi),  dužine oko 2 cm, izdužena i jasno segmentirana, prljavo-bele boje. Na poslednjem trbušnom segmentu nalaze se dva snažna skeletizirana izraštaja u obliku pincete. Larva se kreće uvek spriralno prema korenu izdanka. Larva dopire do srži, zatim izmedju srži i drveta gradeći spiralne razvučene hodnike na drvetu prema korenu izdanka. Na tim biljkama izdanci su sasušeni, a na preseku  registruju se spiralno povijeni hodnici.

   

   

Početkom maja pojavljuje se prvo imago koji se dopunski hrani i polaže jaja na koru izdanka maline i kupine u drugoj polovini juna. Posle piljenja larva se ubušuje pod koru letorasta maline.  

Preporuka: Redovna kontrola malinjaka i mehaničko uklanjanje oštećenih izdanaka maline koje treba ukloniti iz malinjaka i obavezno spaliti.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information