Lisna rdja (Puccinia recondita) pšenice

Vizuelnim pregledom pšenice na području delovanja PSSS Leskovac, nakon obilnih padavina poslednjih dana, na lokalitetu Turekovac i Belanovac, registrovana je pojava lisne rđe  (Puccinia recondita), u različitom intenzitetu,  u zavisnosti od sortimenta.  Pšenica se nalazi u fenofazi prema skali BBCH 40 (rana faza zastavičara, rukavac zastavičara se širi). 

   

   

Prema skali za ocenjivanje stepena zaraze utvrdjeno je da je oko 2-5 % lisne mase zaraženo (sorta Evropa i Simonida), tako da se ne preporučuje fungicidni tretman. Preporuka proizvodjačima je da obidju svoje useve kako bi utvrdili prisustvo, pojavu i stepen zaraženosti  lista, kako bi blagovremeno intervenisali.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information