Breskvin smotavac (Cydia molesta)

Na području delovanja PSSS Leskovac breskva  se nalazi u fenofazi  prema  skali BBCH 69-72. Feromonske klopke za praćenje breskvinog smotavca (Cydia molesta) postavljene su na lokalitetu Poljoprivredne škole (Leskovac). Prvi ulov ove štetočine registrovan je 14.04.2014. (1 imago) i od tada se svakodnevno registruje  ulov novih  imaga na klopkama.

Gusenice prve i druge generacije oštećuju mladare i zelene plodove. Treća i četvrta generacija oštećuje plodove breskve u fazi sazrevanja i smanjuju tržišnu vrednost ploda.

   

Za sada se ne preporučuje primena insekticida za suzbijanje smotavca breskve. Zbog niske bronosti uovljenih imaga, a hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ove štetočine na breskvi biće blagovremeno preporučene. Ne preporučuje se nekontrolisana primena insekticida kako ne bi došlo do trovanja korisnih insekata i remećenja biološke ravnoteže. Preporuka proizvodjačima je da redovno vrše  zdravstvene preglede zasada breskve.

U zasadima breskve u ovom periodu može doći do infekcije patogenom koji proizrokuje šupljikavost lista (Clasterosporium. carpophilum), a od preparata mogu se primeniti:  

a.m. kaptan (preparati: CAPI, u koncentraciji  0,2-0,3- %, METOD 480-SC, u količini 2-3 l/ha, MERPAN 48 SC, u količini 2,5-3 l/ha, MERPAN 50-WP, u koncentraciji  0,2-0,3 %, CAPTAN 50-WP, u koncentraciji  0,2-0,3 % i dr.).

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information