Siva pegavost lista paradajza

Siva pegavost lista paradajza - Septoria lycopersici napada paradajz, plavi patlidžan, krompir i neke korovske biljke iz familije Solonaceae. Vlažni vremenski uslovi u dužem periodu pogoduju širenju patogena pa štete mogu biti velike jer dolazi do masovnog sušenja lišća. Bolest se može javiti u svim fazama razvoja paradajza.

  

Male tamne pege mogu se javiti na kotiledonim listićima izniklih biljaka tako da one vrlo često propadaju. Simptomi se uočavaju na lišću, retko na ostalim delovima. Na donjim listovima, na licu lista nastaju svetložute okrugle sitne pege oko kojih je zona mrke boje.U centru pega su reproduktivne tvorevine gljive u vidu crnih tačkica. Oko pega nastaje oreol žute boje usled razgradnje hlorofila. Pege se spajaju, zaraženo lišće se uvija, suši i opada. U cilju zaštite od ove gljive treba primenjivati plodored, uklanjati biljne ostatke, redovno provetravati objekte. Za setvu koristiti zdravo seme i izbegavati gustu sadnju. Fungicidi koji su efikasni protiv izazivača plamenjače i crne pegavosti rešavaju i problem suzbijanja sive pegavosti paradajza. To mogu biti preparati na bazi hlortalonila, hlortalonila i metalaksila, difekonazola, azoksistrobina, mankozeba,cimoksanila i famoksadona .

Savetodavac za zaštitu bilja

dipl. ing. Bojana Karapandžić

Additional information