Lisni mineri na paradajzu (Liriomyze sp.)

Na području delovanja PSSS Leskovac u usevu paradajza na sortama Asterion, Magnus i Matijas,gajenom u zatvorenom prostoru. na lokalitetima Stajkovce i Navalin, vizuelno je registrovana pojava pojedinačnih mina lisnih minera (Liriomyza sp.).

    

Paradajz se nalazi u fazi intenzivnog porasta – formiranje sporednih stabala i početak cvetanja (prema skali BBCH  nalazi u fazi 21-59).

Preporuka prozvodjačima je mehaničko uklanjanje oštećenih listova, čime se smanjuje potencijal štetočine, kao i primena insekticida koji su istovremeno efikasni i za suzbijanje  moljca paradajza (Tuta absolta), kojije takodje, registrovan  plasenicima.

- a.m. abamektin(Vertimec 018EC, Armada, Abastate, u količini 0,75 l /ha + Match 050-EC (a.m. lufenuron  u količini 0,3 l/ha) iz grupe regulatora razvoja.

-   a.m.  hlorantraniliprola (Coragen 2O- SC, u količini  0,14-0,2 l/ha, karenca 28 dana) i abamektina (Vertimec 018 EC, u količini 0,75 l /ha, karenca 3 dana), 

-  a.m. emamektrin benzoat  (Affirm  095-SC,  u količini 1,5-2 kg /ha, karenca 3 dana).

Tretiranjeobavljati  u ranim jutarnjim ili večernjim satima, ili kada je oblačan dan, da bi se produžilo vreme kontaktnog delovanja i prodiranje u list. Za punu efikasnost  potrebno je kvalitetno oprskati list i koristiti silikonske okvašivače.

Savetodavac za zaštitu bija

mr Gordana Jovanović

Additional information