Zaštita koštičavog voća od 07.05.2014. godine

Na području Leskovca i okoline, koštičave voćne vrste  se nalaze u fazi intenzivnog porasta plodića (fenofazia  prema skali  BBCH 73). Ovo je vrlo osetljiva faza kada može doći do infekcije  patogenima koji prićinjavaju  infekciju lista ( šupljikavost lista – Clasterosporium carpophilum, ljubičasta lisna pegavost – Blumeriella jaapii, plamenjača šljive - Polystigma rubrum, rdja šljive – Puccinia pruni – spinosa). 

    

Posebno obratiti pažnju u zasadima višnje  jer postoji jak infekcioni potencijal od  B.jaapii iz prethodne vegetacije kada je dosta višnjika bilo uništeno od  strane ovo patogena. 

Zbog povoljnih uslova (učestale padavine) za pojavu i širenje napred navedenih bolesti preporučujemo  obaveznu primenu  fungicida u zasadima koštičavih voćnih vrsta:

•a.m.ditianon (Delan  700 WG ) – u konecntraciji  0,075%,

•a.m. kaptan ( Captan 50-WP)  -  u koncentraciji 0,2-0,3 % , 

•a.m. mankozeb (Mankogal – 80) – u koncentzraciji  0,2-0,25 %,

•a. m. prohloraz ( Lentos  400) – u koncentraciji  0,05 %,

•a.m. dodin (Agrodin 65 WP)  - u koncentraciji 0,1 %.

Kada je u pitanju primena insekticida potrebno je detaljno  izvršiti zdravstveni pregled  I utvrditi prisustvo štetnih insekata. Insekticide primeniti samo kada su prisutne štetočine iznad praga štetnosti. U zasadima je registrovana pojava korisnih insekata u jačem intenzitetu   (zlatooka Chrysoperla carnea, buba mara Coccinella septempunctata i dr.) tako da se ne preporučuje njihovo uništavanje, zbog značaja koji imaju u održanju biološke ravnoteže.

Ukoliko se registruje pojava sušenja cvetova grana i grančica (Monilia laxa)  na koštičavim voćkama, kao i obolelo lišće breskve od Taphrina deformans potrebno je pažljivo ukloniti obolele biljne delove, izneti  ih iz voćnjaka i spaliti.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information