Zdravstveno stanje strnih žita na dan 9.5.2014. godine

Na području delovanja PSSS Leskovac obilaskom parcela pod strnim žitima u poslednja dva dana registruje se povećanje intenziteta biljnih bolesti u usevima strnih žita (fenofazapremaskali BBCH 56-59).  Nakon obilnih padavina i stabilizacije vremena registroval ismo jaču pojavu rdje na pšenici (Puccinia sp.).Posebnu osetljivost je pokazala sorta pšenice Zvezdana na kojoj je registrovana jaka infekcija Puccinia sp. (ocena intenziteta 7).

   

   

Nakon obilnih padavina došlo je do poleganja strnih žita, gde smo upravo u polegloj pšenici, po prvi put smo registrovali i pojavu pepelnice (Erysiphaegraminis) na pšenici sorte Renesansa.

Kako strna žita ulaze u jako osetljivu fazu svoga razvića, fazu cvetanja,  preporuka je da se detaljno pregledaju usevi, utvrdi zdravstveno stanje useva i prisustvo Fusarium graminearum (fuzario za klas pšenice koja izaziva šturost klasova) jer su padavine prethonih dana pogodovale pojavi ovog patogena.

Preporuka proizvodjačima je  u slučaju pojave bolesti primena nekog od fungicida:

•Prosaro 250-EC (protiokonazol+tebukonazol) - 0,75 do 1 l/ha,

•Caramba   (metkonazol)   1,2 do 1,5 l/ha,

•Sekvenca plus ( tiofanatmetil + difenokonazol)  1,5 l/ha,

•Bumper P 490 EC (a.m. prohloraz + propikonazol ) 0,75  do  1 l/ha,

•Duett Ultra    (a.m.epoksikonazol + tiofanatmetil ) 0,6l/ha,

•Antre    (tebukonazol+karbendazim)    1,5 l/ha,

•Alto combi 420 SC ( karbendazim + ciprokonazol) 0,5 l/ha,

•Mystic pro   EC  ( a.m. tebukonazol + prohloraz) 1 do 1,25 l/ha,

•Zamir 400 EW ( prohloraz + tebukonazol ) 0,75 do 1 l/ha,

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information