Praćenje pojave moljca paradajza (Tuta absoluta) na području Leskovca

Na području PSSS Leskovac na lokalitetu Stajkovce gde dominira  gajenje  paradajza u zatvorenom prostoru (fenofaza prema skali BBCH 73-74) i gde je moljac paradajza (Tuta absoluta)  prisutan u jakom intenzitetu u poslednjih par godina, na feromonskim klopkama registruje se ulov moljca  paradajza u različitom intenzitetu u zavisnosti od tipaplastenika.

U „visokim“ plastenicima koji su savremene konstrukcije, visine 6 m,  gde se vrši automatsko provetravanje i regulisanje temperature, registruje se vrlo slab napad moljca paradajza (1   imago), bez oštećenja lisne mase.

U plastenicima  „srednje“ veličine, visine 6 m  sa metalnom konstrukcijom, površine 4-5 ari, gde se provetravanje obavlja ručno -  podizanjem  i spuštanjem  folije na ulazima,  registrovan je   umereni intenzitet napada moljca paradajza  (3-5  imaga), bez oštećenja lisne mase.

U „niskim“ plastenicima, visine 2 m, sa drvenom konstrukcijom, prosečne  površine 1,5 ari, gde se nakon vegetacije ne obavlja dezinfekcija drvene konstrukcije, ista ne uklanja tokom zimskih meseci i gde se plastična folija koristi duži niz godina,  registrovan je jak napad moljca paradajza (15-20 imaga), uz pojavu oštećenja lista.

 

Kako je u zadnjih mesec dana,bila niža temperatura, praćena obilnim svakodnevnim padavinama registrovana  je  slabijapojava Tuta absoluta u odnosu prethodnu godinu.

U plastenicima  gde je zabeleženajača pojava Tuta absoluta preporučuje se primena preparata:

-Vertimec, u koncentraciji  0,1%; 

-Match, u koncentraciji  0,2%,

-Affirm, u količini  2 kg/ha, 

-Voliam targo, u koncentraciji  0,1%

-Coragen, u količini  0,2 l/ha

Uz primenu napred navedenih insekticida preporučuje se i dodatak  silikonskih okvašivača: 

-Etalfix pro, u količini  0,2 l/ha,

-Silwet L-77., u količini  0,25 l /ha.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information