Zaštita suncokreta

 Vizuelnim pregledom površina na kojima je zasadjen suncokret na lokalitetima opštine Bojnik (Plavce, Djindjuša i Stubla), registrovana je pojava plamenjače suncokreta (Plasmopara halstedii). Obolele biljke su  sitnije, zakržljale, sa skraćenim internodijama  i zadebljalim stablom. Na licu lista uočavaju se mozaične pege, a na naličju gusta bela navlaka od konidiofora i konidija. 

 

Preporuka proizvodjačima jeste:

•uklanjanje zaraženih biljaka da bi se izbegle sekundarne infekcije

•uklanjanje samoniklih biljaka suncokreta 

Ukoliko se na parceli utvrdi prisustvo zakržljalih biljaka pored mehaničkog uništavanja preporučuje  se tretiranje fungicidima Ridomil gold MZ 2,5kg/ha.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information