Stanje u usevima krompira 08.06.2014

Na području  Leskovaca i okoline merkantilni krompir se u  zavisnosti od sorte  i vremena sadnje nalazi u fazi početka cvetanja – punog cvetanja. Zdravstveno stanje  kada je u pitanju prisustvo patogena  prouzrokovača  plamenjače  (Phytophthora infestans) je  različito. 

 

Registrovane su  parcele ( oko 15 % parcela na području PSSS Leskovac ) gde je merkantilni krompir  100 % uništen,  gde se planira razoravanje parcela ili je ono već obavljeno. Tu je cima u potpunosti  sasušena i uništena, krtole su ostale sitne sa simptomima plamenjače i  nemaju nikakvu  tržišnu vrednost.    

Nakon preoravanja treba  voditi računa koju kulturu saditi/sejati, zbog primenjenog herbicida u usevu krompira.

Na ostalim parcelama registruje se prisustvo simptoma na listovima i stablu krompira  u različitom intenzitetu.  Na takvim parcelama preporučujemo obavezno hemijsko tretiranje fungicidima:

•         Ridomil gold MZ 68-WG (a.m. mankozeb+metalaksil),u količini  2,5 kg/ha

•         Acrobat MZ-WG (a.m. dimetomorf+mankozeb  ), u količini  2-2,5 kg/ha

•        Consento (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fenamidon), u  količini  1,8 - 2 l/ha

•         Infinito (a.m. propamokarb-hidrohlorid + fluopikolid), u količini  1,2 - 1,6 l/ha

•         Equation pro –WG (a.m. cimoksanil + famoksadon,u količini ) 0,4 kg/ha

•         Curzate M-WG (a.m. cimoksanil+mankozeb), u količini  2,5-3 kg/ha

Na nekim parcelama u toku je vađenje krompira, a tamo  gde se planira vadjenje ne primenjivati fungicide zbog karence.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information