Veliki kupusar - Pieris brassicae-preporuka

Na lokalitetima  Badince, Guberevac, Nomanica  prateći  razvojni ciklusvelikog kupusara (Pieris brassicae) u usevu kupusa (faza razvoja - početak razvoja vegetacionog dela biljke) registrovao je dalji ravoj larvi  velikog kupusara koje su sada dostigle  dužinu oko 25 cm. 

U ovoj fazi ishranom larve pričinjavaju velike štete na lišću, pri  čemu ostaje samo glavni nerv na biljci, a unutrašnjost lišća je izjedena. Istovremeno se registruje i dalje polaganje jaja  i pojava tek ispiljenih larvi dužine oko 5 mm.

 

U slučaju da je  u fazi formiranja glavice kupusa  registrovano  15% zaraženih biljakapreporučujemo primenu preparata ALVERDE (a.m. metafumizon), u količini 0,2-0,25 l/ha, uz obavezni dodatak okvašivača.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information