Zaštita paradajza od Tuta absoluta

Na području delovanja PSSS Leskovac  na lokalitetima gde dominira gajenje paradajza u zatvorenom prostoru i gde Tuta absoluta pričinjava velike ekonomske štete radi se na intenzivnom suzbijanju ovog štetnog organizma u ovom periodu.  

Kako se paradajz nalazi u periodu  sazrevanja gde se obavlja sukcesivna berba na 4-5 dana,  insekticid Affirm 095-SC (a.m. emamektin benzoat), u količini 2 kg/ha,  našao je svoje mesto u primeni, zbog kratke karence (3 dana u paradajzu). Uz primenu insekticida dodaju se silikonskih okvašivača: Etalfix pro, u količini 0,2 l/ha ili  Silwet L-77, u količini 0,25 l /ha radi  povećanja efikasnosti primenjenog insekticida. 

Utvrdjivanje  efikasnosti vršeno je evidentiranjem  oštećenih listova paradajza  i broja živih i uginulih larvi  posle 2 dana  od prskanja. Pregledom  je  utvrdjeno da je  preparat Affirm 095-SC nakon 2 dana ispoljio visoku efikasnost u suzbijanju Tuta absoluta. Sa 25 biljaka paradajza uzeto je 50 oštećenih listova u kojima se nalazila larva moljca paradajza. 

Tom prilikom je registrovano da je od 50 larvi Tuta absoluta registrovano 49 uginulih što  ukazuje na visoku efikasnost (98 %) ovog preparata u  periodu kada paradajz ulazi u fazu zrenja i berbe.

Sl.1 Uginula larva Tuta absoluta u unutrašnjosti lista nakon 2 dana od primene preparata Affirm 095 – SC.

Sl.2. Uginula larva Tuta absoluta u unutrašnjosti lista nakon 4 dana od primene preparata Affirm 095 – SC.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information