Moljac krompira (Phthorimae operculella)

Na području delovanja PSSS Leskovac  u toku je vadnja ranih sorti krompira. Vizuelnim pregledom krtola krompira na lokalitetu Bogojevce na krtolama je registrovana prvu pojavu  oštećenja od strane moljca krompira (Phthorimae operculella).

 

U odnosu na  2012. i 2013. godinu, kada su oštećenja na krtolama registrovana kasnije u vegetaciji (početkom septembra), u 2014. godini pojavu oštećenja  smo registrovali već u julu mesecu.

Mere zaštite:

•Održavati higijenu skladišta i temperaturu od 4-9 oC,

•Izvršiti  odvajanje oštećenih od zdravih krtola, 

•Uništavanje obolelih krtola krompira, 

•Postavljanje mrežica na prozorima i otvorima za ventilaciju skladišta čime se  sprečava ulaz imaga.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information