Flavescence doree – zlatasto žutilo vinove loze

Na području delovanja PSSS Leskovac vinova loza se u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazi BBCH 79 – 81 (Zzatvaranje grozda – faza šarka).

Vizuelnim pregledom, osim plamenjače(Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator), registrovana je pojava zlatastog žutila vinove loze koju prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree, kada dolazi do savijanja spoljašnjih ivica lista prema naličju i opšta promena boje lista dužinom glavnih nerava.Ne dolazi do lignifikacije mladih lastara u kasnu jesen i produžena je vegetacija inficiranih lastara.

Preporuka proizvodjačima kada se bolest pojavi  jeste mehaničko uklanjanje obolelih čokota  i  njihovo spaljivanje.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information