Plesnivnost lista paradajza-Fulvia fulva

Na području delovanja PSSS Leskovac na lokalitetima Navalin, Donje Krajince i  Stajkovce, gde dominira gajenje paradajza u zatvorenom prostoru, osim plamenjače, vrlo često se u ovom periodu, kada imamo veće količine padavina i visoku relativnu vlažnost vazduharegistruje se pojava parazita prouzrokovača sive plesnivosti lista  koju prouzrokuje patogen Fulvia fulva - na licu lista pojavljuju se prosvetljene pege u okviru kojih se na naličju lista nalazi  tamna navlaka od konidija. Za razvićeovog patogena pogoduju vremenske prilike koje vladaju u poslednje vreme.

 

 Za suzbijanje ovog patogena preporučujemo sledeće fungicide:

•Ortiva opti 480 SC (a.m.hlorotalonil+azoksistrobin), u  količini  20-25 ml/aru - karenca 3 dana,

•Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin), u količini  0,4-0,7 kg/ha - karenca 14 dana.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information