Pepelnica paradajza (Leveillula taurica)-2.10.2014

U usevu paradajza gajenom u zatvorenom prostoru (na lokalitetu Cekavica) registrovana je pojava pepelnice (Leveillula taurica). Na starijem lišću paradajza uočavaju se hlorotične pege, a potom na licu i naličju lista obrazuje se beličasta brašnasta prevlaka koju čine sporonosne organi gljive.

Visoke dnevne temperature i hladne noći uticale su na  jaču infekciju biljaka. 

Čim se primete prvi simptomi bolesti treba obaviti hemijski tretman. Medjutim, u ovom periodu  kada je berba paradajza u toku, preporuka je ne primenjivati fungicide zbog karence. 

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information