Povećana brojnost glodara na području Leskovca

Vizuelnim pregledom parcela pod leguminozama, kao i zasada  dugogodišnjih voćnih vrsta, registrovana je povećana brojnost glodara -  poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša  (Apodemus sylvaticus). 

Preporuka proizvodjačima  je obavezan zdravstveni pregled parcela, i ukoliko se utvrdi povećana brojnost  - više od 10 aktivnih rupa /ha  potrebno je primeniti mamke na bazi cink-fosfida. 

Zaštitu  sprovesti ubacivanjem gotovih mamaka u aktivne rupe koje su nastanjenje glodarima. Nakon njihovog postavljanja potrebno je zatvoriti rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači. Mamke primenjivati po uputstvu i preporuci proizvodjača.

Od preparata mogu se primeniti:

•         Cinkfosfid mamak (5-10 gr po aktivnoj rupi), 

•         Brodilon blok (10-20 gr po aktivnoj rupi), 

•         Brodilon Mamak (10-20 gr. po aktivnoj rupi), 

•         Mamak-B (10-20 gr po aktivnoj rupi), 

•         Gardentop (10-20 gr. po aktivnoj rupi), 

•         Galibrom-AB (10-20 gr.po aktivnoj rupi), 

•         Hemus mamak AB ( 10-20 gr. po aktivnoj rupi) i dr.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information