Moljac krompira – Phthorimaea operculella u skladištu-29.10.2014

Na području Leskovca obilaskom magacina, podruma,  improvizovanih skladišta za čuvanje merkantilnog krompira tokom zimskih meseci, registruje se nastavak razvića moljca krompira (Phthorimaea operculella).  

Na oštećenim krtolama  registuju se oštećenja u vidu tunela neposredno ispod pokožice krtole, sa izmetom koji izlazi na površinu krtole (on je najpre svetilije nijanse, a posle izvesnog vremena pocrni). Larve različitog larvenog stadijuma se registruju  unutar krtola ali i na njihovoj površini, kao i lutke  mrko crvene nijanse (8-10 mm) i imaga. Jaja mlečno bele boje ( oko 2 mm) registrovana su oko okaca, aili se  nalaze i pojedinačno  položena jaja na pokožici krtole. 

Preporuka proizvodjačima je uklanjanje oštećenih krtola. Nikako ne primenjivati insekticide koji se koriste za suzbijanje ove štetočine tokom vegetacije, kako u semenskom tako i u merkantilnom krompiru u skladišnom prostoru.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information