Obična kruškina buva (Cacopsylla piri)

Na području delovanja PSSS Leskovac   (lokaliteti  Šišince i Kukulovce)  u dugogodišnjim zasadima kruške sorte Pasakrasana i Viljamova  (  fenofaza  razvoja po BBCH skali 00 - mirovanje), vizuelnim pregledom zasada registrovana  je pojava  položenih  jaja  obične kruškine buve (Cacopsylla piri) u indexu napada 1. 

Za sada ne preporučujemo  hemijske mere zaštite  kruške. RC Leskovac nastavlja sa praćenjem ove štetočine  u dugogodišnjim zasadima kruške na području delovanja RC Leskovac.

                                                                          Savetodavac za zaštitu bilja

                                                                              mr Gordana Jovanović

Additional information