Lukova lisna buva – Bactericera tremblayi

Na području Jablaničkog okrzga  obilaskom  terena, na biljkama crnog luka  registrovana je masovna pojava  spiralno uvijanja lisne mase. U pitanju je lukova lisna buva (Bactericera tremblayi ) koja se  hrani mladim biljkama isisavajući  sokove  po celoj dužini lista.  Istovremeno je registrovano  masovno polaganje jaja  žuto narandžaste boje, koja su ovalna i za biljku pričvršćena drškom koja je dva puta duža od jajeta. 

 Suzbijanje lukove lisne buve je dosta komplikovano, iz razloga što nememo registrovanih insekticida. Obavezno treba uništavati biljne ostatke, a zemljište  tretirati  insekticidima. Tokom  nicanja biljka, kada počinju da izlaze iz zemlje, potrebno je izvršiti tretiranje sistemičnim insekticidima sa kraćom karencom, koji imaju i kontaktno i utrobno delovanje.

Na slikama  su prikazana oštećenja I  obilje položenih jaja na listovima crnog luka.

 

Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović

Additional information