Javna skladišta za poljoprivredne proizvode

Javna skladišta predstavljaju prostor za prijem, čuvanje i isporuku poljoprivrednih proizvoda, opreme za merenje količine i utvrđivanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda koji se skladište, kao i vrednost osnovnih sredstava koja nisu opterećena hipotekom ili drugim založnim pravom, kao pokazatelja finansijskog poslovanja.

Skladišta koja se koriste za skladištenje robe moraju ispunjavati određene uslove i Zakonske  norme.

 

Vrsta poljoprivrednih proizvoda kojai se lageruju u javnim skladištima su:

-zrnaste kulture: pšenica, durum pšenica, pivski ječam, stočni ječam, kukuruz, soja, suncokret i uljena repica;

-voćne vrste: malina, kupina, i višnja.

 

Da bi se roba mogla skladištiti, skladišta moraju da ispunjavaju određene uslove u pogledu  skladištenog prostora za prijem, čuvanje i isporuku zrnastih kultura na način kojim se obezbeđuje očuvanje kvaliteta i higijenska ipravnost uskladištenih zrnastih kultura i voćnih vrsta:

zrnaste kulture: da je izgrađen od čvrstog nezapaljivog materijala, pogodan za čišćenje, dezinfekciju i dezinskeciju, zaštićen od ulaska ptica, insekata i glodara, ima obezbeđeno prirodno ili veštačko osvetljenje i provetravanje, ima prijemni koš kojim se obezbeđuje razvrstavanje zrnastih kultura na klase, utvrđene u skladu sa propisom kojim se uređuje kvalitet takvih proizvoda i ima odgovarajuću opremu za prijem robe u silose i ćelije.

voćne vrste:  čuvaju se u hlanjačama, skladištima sa kontrolisanim uslovima pri čemu moraju da zadovolje osnovne principe za čuvanje voća (pranje voćnih vrsta, zamrzavanje, klasifikacija). Pored gore navedenih opštih uslova koje mora da ispunjava skladište za prijem robe, skladišta koja se koriste za skladištenje voćnih vrsta moraju da imaju sisteme za kontrolu temperaturnih uslova, ima tunel za zamrzavanje, opremu i uređaje kojima se obezbeđuje skidanje peteljki kod višnje, inspekcijsku traku za pregled, kalibrator, uređaj za izbijanje koštica, automatsku vagu i detektor.

Pored ispunjenosti tehničkih uslova, pravno lice koje se bavi skladištenjem poljoprivrednih proizvoda u javnom skladištu mora da bude finsnijski pozitivno i solventno, odnosno da njegovo skladište nije opterećeno hipotekom ili drugim založnim pravom, čija nominalna vrednost iznosi minimalno 50.000 eurau dinarskoj protivrednosti, po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva za dobijanje dozvole za rad javnog skladišta.

Savetodavac za stočarstvo

dipl. ing. Slavko Mladenović

Additional information