Obilazak poljoprivrednih gazdinstava u Kumarevu i Donjem Krajincu

Dana 15.07.2014. godine direktor PSSS Leskovac Bratislav Pešić i savetodavac Igor Ristić su obišli poljoprivredna gazdinstvo Jovana Stojanovića iz sela Kumarevo i gazdinstvo Vladice Nešića iz Donjeg Krajinca.

Na gazdinstvu Jovana Stojanovića je u toku berba paprike i veoma je zadovoljan prinosom koji je oko 37.000 kg po ha. Inače je Jovan  proglašen za najboljeg proizvođača za 2013 godinu u Leskovcu. Na poljoprivrednom gazdinstvu Stojanovića je cela porodica uključena u proizvodnju a svakoga dana zapošljava i oko 20 radnika koji rade na poslovima berbe, klasiranja i pakovanja parike koja se prodaje na pijacama širom Srbije.

Na gazdinstvu Vladice Nešića iz Donjeg Krajinca je u toku izgradnja čelične konstrukcije velikog plastenika na površini od 35 ari. Vladica je predsednik vodokorisničkog udruženja iz Krajinca koje okuplja oko 50 članova. Angažovanjem lokalne samouprave i direktora PSSS Leskovac  Bratislava Pešića, vodokorisničko udruženje je izvršilo elektrifikaciju poljoprivrednih parcela. Sa samom elektrifikacijom će smanjiti troškove navodnjavanja.

Vladica Nešić ima u posedu oko 5 ha pod plastenicima i veoma je zadovoljan kvalitetom svojih proizvoda a naročito paradajzom koji plasira na kvantaškim pijacama u Leskovcu, Nišu i Beogradu.

 

Additional information