Obilazak stočarske farme na Vlasinskom jezeru

Šurik-invest farma domaćih životinja nalazi se na Vlasinskom jezeru i jedna je od prepoznatljivih farmi u Srbiji. Farma raspolaže sa 350 grla ovaca i 195 šilježadi pirotske oplemenjene ovce, 150 odraslih grla i 100 šilježadi sjenićkog soja.Takođe raspolaže sa 200 grla alpino koza uveženih iz Austrije.

Na farmi se nalazi i 30 grla krava simentalske rase i 1200 koka nosilja.Šurik invest farma koristi sirovine isključivo sa prostora Vlasine. PSSS Leskovac i regionalna odgajivačka služba iz Niša su bili u redovnoj kontroli farme.

Additional information