Uloga PSSS u radu zadruga

Poljoprivredne savetodavne i stručne službe imaju ogromnu ulogu i značaj u radu Zadruga. Jedna od vodećih uloga jeste obrazovanje i edukacija članova zadruge i aktivno učestvovanje u obukama i informisanju njihovih članova.

Zadruga uvek treba da nastoji da njeni članovi budu bolje obrazovani i obučeni, jer je to osnovna pretpostavka da će uspešnije rukovoditi i raditi na svojim farmama. Kada je farma uspešna, ona ima manje troškove i veću dobit , a svakako će na taj način i njeni članovi biti zadovoljni. 

Informisanje o svim pitanjima, koje se odnose pre svega na izmene i dopune Zakona o zadrugarstvu, vema je važno za celoviti razvoj i unapređenje zadrugarstva u jablaničkom okrugu i šire. 

Radom i angažovanjem, PSSS želi da pomogne da Zadruga opstane u poslu za koji je specijalizovana i da može da živi od svog rada, bez obzira na činjenicu da nemilosrdni zakoni tržišta i snaga jakih često su suprostavljeni željama zadrugara . 

Mentor  savetodavac      mr Gordana Jovanović

Pomoćnik savetodavca   Msc. Dalibor Cvetanović

Additional information