Zaštitite sebe a ne samo useve

Dana 06.02.2015. godine u organizaciji Secpa i PSSS Leskovac  održano je predavanje na temu “Bezbedno korišćenje sredstava za zaštitu bilja i zbrinjavanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja”. Predavanje je održano u restoranu “Sanjeli”, sa početkom u 10:00 časova. Osim poljoprivrednih proizvođača, predavanju su prisustvovali i predstavnici lokalnih samouprava, upošljenici u  poljoprivrednim organizacijama, poljoprivrednim apotekama, zadrugama, Poljoprivrednoj školi i distributeri hemijskih sredstava za zaštitu bilja. 

Nakon pozdravne reči domaćina i organizatora, usledilo je stručno predavanje po pojedinim temama. Predavanje, kome je prisustvovalo 115 učesnika je izazvalo veliko interesovanje. Događaj je bio i odlično medijski propraćen od strane lokalnih radio, TV stanica i štampanih medija.

Poruka ovog predavanja bila je inicijativa bezbednog korišćenja sredstava za zaštitu bilja i ostalih sredstava u biljnoj proizvodnji u cilju zaštite zdravlja korisnika, rukovaoca, drugih prisutnih lica i zaštite životne sredine prilikom primene sredstava za zaštitu bilja. 

Nakon ovih predavanja održana su i predavanja o aktuelnim dešavanjima u poljoprivrednoj proizvodnji i predstojećim radovima u polju.

Additional information