Zasejan ogled sa hibridima kukuruza u Pečenjevcu

Dana 22.04.2015. gpodine na oglednoj parceli u Pečenjevcu, u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačem Jović Radovanom savetodavci PSSS Leskovac zasejali su ogled sa hibridima kukuruza. Kvalitetna predsetvena priprema i đubrenje obavljeno je dan pre setve. Setva je obavljena u kvalitetno pripremljen setveni sloj, na dubini 5-6 cm, sa razmakom izmedju biljaka predviđenim za svaki hibrid. U ogledu je zastupljeno 19 hibrida od 4 selekcijske kuće i to (NS, ZP, AS, LG), različitih FAO grupa zrenja, 300-700. 

Dužina vegetacije svakog hibrida od nicanja do sazrevanja određena je genetički i od izuzetnog je značaja sa ekonomskog i biološkog aspekta. Zbog različite dužine vegetacije i karakteristike hibrida ne mogu se svi hibridi podjednako uspešno gajiti u svim agroekološkim uslovima. Kako bi se proizvođači na samoj parceli upoznali sa karakteristikama pojedinih hibrida zasejan je ogled u selu Pepečenjevac koji se nalazi na severnom delu teritorije grada Leskovca.

 

Additional information