Održano predavanje u sali Skupštine opštine Bojnik

  • Štampa

Dana 26.01.2016. godine sa početkom u 11.00 časova, u sali Skupštine opštine Bojnik, savetodavci PSSS Leskovac su održali predavanje za poljoprivredne proizvođače.

Predavanju je prisustvovalo 38 poljoprivrednih proizvođača iz Bojnika i okolnih sela.

Teme predavanja:

1. Korekcija papaka kod preživara - mr Dejan Ranđelović,

2. IPARD - šansa za uspešnu proizvodnju - dipl.ing.polj. Igor Ristić,

3. Rezidba koštičavih voćnih vrsta - mr Aleksandar Mitić,

4. Ishrana voćnih zasada - dipl.ing.polj. Dalibor Cvetanović,

5. Bolesti i štetočine šljive - dipl.ing.polj. Bojana Karapandžić.

Cilj predavanja  je da se proizvođači upoznaju sa primerima korekcije papaka, merama agrarne politike kao i sa mogućnošću korišćenja fondova EU, praktičnim primerima rezidbe koštičavih voćnih vrsta, ishranom voćnih zasada, bolestima i štetočinama kod koštičavih voćnih vrsta.