Bušeni bunari

Подробнее на сайте:
http://rich-health.ru http://begin-travel.ru http://german-medicine.ruhttp://grand-business.ruhttp://israeli-medicine.ruhttp://free-medicine.ru http://free-health.ruGo to top of pagehttp://natural-treatment.ruhttp://pilot-in2it.ru
http://live-medicine.ru
http://medicine-plus.ruhttp://mellmo.ru
http://firstmedicine.ru http://more-health.ru http://grand-medicine.ru
Bušeni bunari prestavljaju najkvalitetnije vodozahvatne objekte, sa velikom izdašnšću i najkvalitetnijom vodom, što se tiče najbezbednijih sanitarnih uslova. Sa malim izuzecima mogu se primeniti svuda i za svaku dubinu.
Vodozahvatni bušeni bunari se sastoje od taložnika, filtera, eksploatacione kolone, obložne kolone i betonskog bloka na površini terena. Filtarska cev postavlja se u vodonosni sloj.
U odnosu na vodoprijemni deo bunara ralikujemo tri tipa:
 
1. bunari sa filterom, (postavljaju se u rastresite peskovite - šljunkovite sredine)
2. bunari bez filtera, (koji se postavljaju u peskovite sredine veće dubljine, a iznad njih postoji vodonepropusni sloj)
3. bunari sa filterom nasipom od šljunka, ( postavljaju se u vodonosne slojeve sa sitnozrnim peskom).
Metode bušenja bunara
 
Konstrukcija samog bunara zavisi od načina bušenja, koji može biti dvojak: udarnim bušenjem i obrtnim bušenjem.
Udarno bušenje primenjuje se na rastresitim stenama, a obrtno bušenje u tvrdim stenama.
Prednosti udranim bušenjem je to da u toku samog procesa se mogu izučavati slojevi vodonosnih horizonata u samoj bušotini.
Kod obrttnog načina, brzina bušenja je veća, a i stabilnost zidova bušotine.
 
 Savetodavac za melioracije zemljišta i voda
 Igor Ristić, dipl. ing. polj.

Additional information