Vrste sistema za odvodnjavanje

Najčešći način za većinu poljoprivrednih polja je gde se odvodi suvišna voda je  kroz perforirane talasaste PVC cevi koji se ubacuju u iskopanim rovovima na određenoj dubini. Ovo je jako praktično na onim mestima gde je nemoguće iskopati odvodne kanale zbog konfiguracije terena. Drenažni  sistem mora imati rovove na obodu odvodnjavanog zemljišta da bi suvišnu vodu odveli dalje od terena do potoka ili reke.

Ako cela polje zahteva drenažu, podzemni cevi može se ugraditi u mrežama sa najviše paralelne linije). Ovo je uobičajeno za ravne terene.  Fina-teksturna zemljišta su manje nego propustljiva.  Oni zahtevaju i bliže razmak perforiranih cevi  da bi bila efikasna.  Razmak odvod za finu ilovača je 50 m, dok je kod lakših zemljišta moguć razmak Ii na 100 metara  I system za odvadnjavanje  će biti znatno jeftiniji.

                                

Instaliranje drenažnih cevi u teškim glinenim zemljišta je često preskupo zbog potrebe za odvod njavanjem zbog samog razmaka koji će biti mnogo bliži između  cevi. Međutim postoji alternative u vidu pluga koji na dnu ima đule. Oranje se vrši kada je prezasićeno vodom, tako da pri prolasku đuleta kroz zemlju pravi se plastični omotač od zemlje u vidu cevi koji će suvišnu vodu odvoditi na najnižu lokaciju na parceli.Drugi naziv za ovaj načen je krtična drenaža.  Obično ovi kanali u unutrašnjosti  tla mogu da traju do dve –tri godine, pa se nakon toga moraju ponovo uraditi. 

Drenažni sistemi će takođe povećati potencijal za gubicima  hranljivih materija, pesticida i drugih zagađivača  koji neće imati prepreku za gubljenjem nego kad bi postojali prirodni uslovi, međutim sa drenažom  lako dođu u podzemne vode.

Ovo posebno je problem jer kod srednje  I  fine teksture zemljišta generalno dozvoljavaju vrlo brzo kretanje površinski primenjenih hemikalija u dublje slojeve dreniranog zemljišta. Za razliku od peska, koji efikasno može filtrirati gubitke vode, fino-teksturalna zemljišta sadrže strukturne pukotine i velika (makro) pore sve do dubine linija odvodnjavanja. 

                                                           Savetodavac za melioracije zemljišta

                                                                   Igor Ristić, dipl. ing.

Additional information