Suša kao vremenska nepogoda

Prirodne nepogode mraz, grad, velike kiše u vidu provale oblaka javljaju se sporadično pri čemu zahvataju pojedine lokalitete, dok suša može da zahvati veliko prostranstvo – čitave države pa i delove jednog kontinenta. Štete od suša su velike, dovode do propadanja vegetacije čime se ugrožava i život ljudi u tim predelima.

U našoj zemlji, sve do skoro, suša nije predstavljala tako veliki problem kao poslednjih godina. Poslednjih godina suša je sve izraženija jer imamo povišenje temperatura u dužem vremenskom periodu. To ujedno povlači i smanjenje vode koja nam padavinama nadoknadjuje zalihe rezerve vode u zemlji. Nedostatak padavina u tom delu vegetacije dovodi do poremećaja potrošnje vode od strane biljke putem transpiracije ili upijanja vode iz zemljišta preko korena. Za obavljanje svojih životnih funkcija biljka stalno troši vodu. To biljka čini stalnim usisavanjem vode iz zemlje. Ali ako izostanu padavine, rezerve vode u zemljištu se smanjuju i tada se remeti odnos biljke i zemljišta, jer biljka troši više vode transpiracijom nego što koren usisa iz zemlje. Tada nastaje suša. Znači, štetno dejstvo na biljke zavisi isključivo od vodnog režima zemljišta i zaliha vode u njemu.

Treba imati u vidu da kada je poljoprivreda u pitanju imamo dve vrste suše zemljišnu i vazdušnu.

Zemljišna suša se javlja kao posledica nedostatka vlage u zemljištu za snabdevanje biljaka vodom. Tada dolazi do poremećaja u zemljištu i javlja se zemljišna suša koja se može javiti u svako doba godine.

Vazdušna suša se javlja usled nedostatka vlage u vazduhu. Kada kiša pada dolazi do vlaženja vazduha.Medjutim,kada nema padavina, a uz to vlada visoka temperatura, onda se vazduh zagreva gubi vlagu i postaje suv i topao. To dovodi do povećanja transpiracije preko lišća tako da koren nije u mogućnosti da brzo nadoknadi izgubljenu vodu. Tada nastaje suša i biljke venu. Ova suša se javlja isključivo leti. Za zasade svih voćaka, pa iu ratarskoj proizvodnji, veoma je opasno ukoliko se ove dve suše pojave istovremeno. Tada za veoma kratko vreme nastaju ogromne štete po proizvodnju.

Bez obzira na oblike suša, sve zasade pa i ratarske kulture treba navodnjavati. Navodnjavanje ako postoje tekuće vode na izvorimaodakle se može koristiti voda, može se izvoditi aerosolno, iz vazduha površinsko, veštačkom kišom, natapanjem - KAP PO KAP, podzemno ili subirigacijom.

Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović

Additional information