Organska proizvodnja -šansa za jug Srbije

Posebna šansa za male poljoprivredne proizvođače i mala gazdinstva na jugu Srbije svakako je organska proizvodnja. Organska proizvodnja predstavlja neiscrpni prirodni resurs u kome vide šansu svi poljoprivredni proizvođači koji su vredni, odlučni i odgovorni.

Bavljenje organskom proizvodnjom znači poštovati osnovna načela organske proizvodnje:

-Upravljanje prirodnim i ekološkim procesima uz primenu proizvodnih metoda, proizvodnju biljaka u zemljištu, stočarsku proizvodnju ili akvakulturu koja uvažava principe održive eksploatacije ribnjaka, zabranu upotrebu genetski modifikovanih organizamai proizvoda koji se sastoje ili su dobijeni od genetski modifikovanih organizama;

-Stroga i ograničena upotrebe ulaznog repromaterijala pri čemu se mogu koristiti  inputi iz organske proizvodnje, prirodne ili prirodne proizvodne supstance i spororastvorljiva mineralna đubriva; 

-Strogo ograničena upotreba hemijskih sintetizovanih ulaza; 

-Prilagođavanje metoda organske proizvodnje regionalnim i klimatskim i agroekološkim uslovima, sanitarnom stanju, stepenu razvoja i specifičnostima tradicionalnom načinu uzgoja;

-Održavanje i poboljšanje života u zemljištu i prirodna plodnost tla, stabilnost tla i biološke raznovrsnosti koja sprečava i onemogućava sabijanje i eroziju zemljišta, kao i hranjenje biljaka prvenstveno kroz ekosistem tla.

Ispunjavanje osnovnih načela organske proizvodnje i poštovanjem metoda organske proizvodnje stiču se uslovi za uvođenje i održivost organske proizvodnje, a to su: 

1.Metode organske biljne proizvodnje-koje obuhvataju izbor vrste i sorti bilja; plodored; sisteme obrade zemljišta; sredstva i način đubrenja; sistem održavanje plodnosti zemljišta; način suzbijanja biljnih bolesti, štetočina i korova; način sakupljanja divljih biljnih vrsta iz prirodnih staništa.

2.Metode organske stočarske proizvodnje-obuhvataju izbor vrsta i rasaživotinja; način uzgoja životinja i objekte za uzgoj životinja; ishranu i zdravstvenu zaštituživotinja; prevoz i klanje životinja; postupanje sa životinjama koje su nabavljene sa drugih farmi; način sakupljanja životinjskih vrstaiz prirodnih staništa.

3.Repromaterijal koji se koristi u organskoj proizvodnji mora da bude proizveden po načelima i metodama organske biljne i stočarske proizvodnje.

      

Uloga Države, pre svega resornog Ministarstva mora biti usmerena ka inicijativi za povećanjem broja organskih proizvođača, afirmisati ih na domaćem i inostranom tržištu i omogući ti im prednost plasmana svoje robe u različitim ustanovama, na rafovima velikih marketa i trgovinskih lanaca. Potencijali za ovaj način proizvodnje su ogromni, ali nedovoljno iskorišćeni.

Savetodavac za stočarstvo

dipl. ing. Slavko Mladenović

 

Additional information