Zdrava hrana šansa za Srbiju

U Srbiji, od pre par godina, poljoprivredno stanovništvo, a pre svega poljoprivredni proizvođači koji se bave intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, počelo je sa pripremama za organsku proizvodnju na svojim parcelama. Te aktivnosti su usmerene, pre svega, na uključivanje zemljišta u period konverzije i ispunjavanje jednog od preduslova za bavljenjem ove vrste proizvodnje.

Srbija je već izvršila određeni iskorak u proizvodnji takve hrane, ali to je nedovoljno kada se uporedimo za zemljama članicama EU. Mi imamo usvojene Zakone, Pravilnike, Uredbe, par udruženja, nekoliko zadruga, imamo Ministarstvo koje izdvaja sredstva za ovu namenu, kao i odeljenje koje, preko PSSS Srbije, sprovodi program organska proizvodnja u Srbiji.

Poljoprivredne savetodavne i stručne službe u Srbiji aktivno su uključene u sprovođenju projekta organska proizvodnja. Svojim savetima i stručnim učešćem u radu poljoprivrednih gazdinstva, domaći stručnjaci pomažu seljacima u tumačenju i sprovođenju Zakonskih i podzakonskih akata.

Šta dobijamo organskom proizvodnjom? 

Metodama organske biljne proizvodnje doprinosi se minimalnom zagađenju životne sredine, pospešivanju i održavanju plodnosti zemljišta i očuvanju biodiverziteta.

Organska proizvodnja teži uspostavljenju zatvorenog sistema proizvodnje. Proizvodnja biljaka i životinja spada u celovit koncept organske poljoprivrede. Iako je moguća  proizvodnja biljaka bez stočarstva, obrnut slučaj nije dozvoljen. Korišćenjem prirodnih metoda, oslanjajući se na lokalne izvore energije i repromaterijala na gazdinstvu, cilj je uspostavljanje jedinstvenog sistema biljne i stočarske proizvodnje.

Mr Dejan Ranđelović

Additional information