Povrtarstvo

Подробнее на сайте: https://newsfire.ru https://newsentire.ru https://newsdeliver.ruGo to top of pagehttps://newsdone.ru https://mirrornews.ruhttps://hundrednews.ruhttps://principalnews.ruhttps://allnightnews.ruhttps://dashnews.ru
https://newscatch.ru
https://foremostnews.ruhttps://newsplain.ruhttps://stacknews.ruhttps://unonews.ru
https://bundlenews.ru

Suzbijanje korova u povrtarskim kulturama

PAPRIKA  I  PARADAJZ: Za suzbijanje korova u paprici i paradajzu preporučujemo: 

•ŽUPILAN, TREFGAL, TRIFLUR (pre setve, odnosno sadnje,uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm zbog isparljivosti i fotolabilnosti, u količini 1,5-2,5 l/ha), 

•ALAHLOR (nakon setve, a pre nicanja, u količini 1,5-2,5 l/ha). 

•STOMP, ZANAT, AGROSTOMP  (tretiranjem zemljišta pre rasadjivanja, u količini 5 l/ha),

•DEVRINOL (pre sadnje paradajza i paprike, uz obaveznu inkorporaciju, u dozi 2,5-4 kg/ha), 

•GAMIT 4-EC (u paprici iz rasada, pre rasadjivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm,  i direktne setve, posle nicanja paprike kada je u fazi od 2-4 lista, u količini  0,75 l/ha.

U paradajzu se može primeniti preparati:

•TAROT  (kada je paradajz visine 5-20 cm, u količini 50 gr/ha, uz dodatak okvašivača  TREND 0,1 %), 

•DANCOR,  SENKOR  tretiranjem 8-10 dana nakon rasadjivanja paradajza, u količini  0,5-0,75 kg/ha  i dr.           

CRNI LUK:  Za suzbijanje korova u crnom luku mogu se primeniti neki od sledećih preparata: 

•ŽUPILAN, TREFGAL, TRIFLUR  pre sadnje, uz inkorporaciju, u količini 1-2,5 l/ha), 

•GOAL,SAVAGOL (u luku iz semena, arpadžika i presadnica, posle sadnje, a pre nicanja, ili nakon nicanja, kada luk ima 3-4 lista, u količini 1-1,5 l/ha), 

•STOMP, ZANAT, AGROSTOMP (luk iz semena i arpadžika, posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja, u količini 5 l/ha), 

•ALAHLOR (posle setve, a  pre nicanja, u količini 3-3,5 l/ha),

•LENTAGRAN (nakon nicanja useva, u količini 2 kg/ha),

•FUSILADE FORTE (u luku za proizvodnju glavica, nakon nicanja useva, u količini 0,8-1,3 l/ha),  

•AFALON LIQUIDE, AFALON  TEČNI,  LIRON,  LINURON (nakon setve, a pre nicanja,u količini 2,5-3 l/ha), 

•GLOBUS (za uskolisne korove, kada je korov  visine 10.20 cm, u količini 2-3 l/ha), 

•LONTREL 100 (za luk iz semena i arpadžika, kada su korovi u fazi 2-6 listova, u količini 1,2-1,5 l/ha), STARANE -250 ( posle nicanja useva, u fazi 3-6 stalnih listova,a korovi u fazi 2-5 listova, u količini 0,8-1,2 l/ha)  i dr.

KUPUS, KARFIOl, KELJ: Za suzbijanje korova u kupusnjačama mogu se primeniti sledeći herbicidi: 

•DEVRINOL (pre sadnje uz obaveznu inkorporaciju, u količini 2-4 kg/ha), 

•GOAL ( tretiranjem zemljišta  pre rasadjivanja, u količini 2-3 l/ha), 

•ŽUPILAN, TRIFLUR, TREFGAL (pre sadnje, uz obaveznu inkorporaciju, u dozi 1-2,5 l/ha), 

•FUSILADE FORTE  (kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, u količini 0,8-1,3 l/ha), 

•STOMP, ZANAT, AGROSTOMP (tretiranjem zemljišta pre rasadjivanja, u količini 5 l/ha)

MRKVA, PERŠUN, PAŠTRNAK, CELER: Za suzbijanje korovskih biljaka u mrkvi preporučujemo: 

•ŽUPILAN, TREFGAL, TRIFLUR (pre setve uz obaveznu inkorporaciju, u količini 1,5-2 l/ha), 

•AFALON LIQUIDE, AFALON TEČNI (posle setve, a pre nicanja, ili kada mrkva razvije 3-4 lista, u dozi 1,5-2 l/ha), 

•FUSILADE FORTE  (nakon nicanja useva i korova, u količini 0,8-1,3 l/ha) .

 

SALATA: Za suzbijanje korova u salati preporučujemo:

•KERB 50 WP (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, tretiranjem zemljišta pre rasadjivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 2-4 cm ili posle ukorenjivanja, u količini  3 kg/ha).

PASULJ: Za suzbijanje korova u pasulju mogu se primeniti neki od sledećih herbicida:

•ŽUPILAN, TRIFLUR,TREFGAL (pre setve, uz obaveznu inkorporaciju, u dozi 1,5-2 l/ha), 

•AFALON LIQUIDE, LIRON TEČNI, LINURON (posle setve, a pre nicanja, u količini 2,5-3 l/ha),

•STOMP, ZANAT, AGROSTOMP  (tretiranjem zemljišta pre rasadjivanja, u količini 5 l/ha), 

•ALAHLOR (posle setve, a pre nicanja, u količini 4-6 l/ha), 

•DUAL GOLD (posle setve, a pre nicanja, u dozi 1-1,4 l/ha), 

•LIRON KOMBI, AFALON KOMBI, GALOLIN KOMBI  (posle setve, a pre nicanja, u količini 4-5 l/ha), 

•FUSILADE FORTE  (za suzbijanje uskolisnih korova, nakon nicanja useva i korova, u količini 0,8-1,3 l/ha), 

•GALBENON, BASAGRAN, DELTAZON, BENTAMARK (od formiranja druge troliske do faze cvetanja, u dozi 1,5-2,5 l/ha), 

•PULSAR 40 ( posle nicanja useva i korova u količini  1,0-1,2 l/ha), 

•PIVOT M (pre setve uz plitku inkorporaciju ili posle setve a pre  nicanja useva, u količini 0,8-1,0 l/ha), 

•RITAM (pre setve uz plitku inkorporaciju, ili nakon setve a pre nicanja  useva, u količini 0,8-1 l/ha), 

•FOCUS ULTRA  (za suzbijanje usklolisnih korova, kada su  korovi u fazi razvoja 3-5 listova, u količini, 1,5-2,0 l/ha) i dr.

GRAŠAK: Za suzbijanje korova u grašku  mogu se primeniti neki od sledećih herbicida:

•STOMP 330-E, ZANAT, AGROSTOMP 330-E, DOST 330-EC, PENDISAV 330-EC   (tretiranjem zemljišta posle setve/sadnje, a pre nicanja useva, u količini 4-6  l/ha), 

•GALBENON (za suzbijanje širokolisnih korova, tretiranjem kada je grašak visine 8-10 cm  a kada je korov u fazi 2-4 lista, u količini 3-4 l/ha), 

•BASAGRAN (za suzbijanje širokolisnih korova, kada je grašak visine 8-10 cm, u količini  3-4 l/ha).

•PULSAR 40 (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, nakon nicanja gajene kulture, u fazi 3 trolista, a korovi u fazi 2-4 lista, u količini 1,0-1,2 l/ha

•PIVOT 100-E, PIVOT M, RITAM (za suzbijanje uskolisnih travnih i širokolisnih korova, u pasulju i boraniji,  pre setve uz plitku inkorporaciju ili posle setve a pre  nicanja useva, u količini 0,8-1,0 l/ha), 

•BASAMAIS (za suzbijanje širokolisnih korova, tretiranjem nakon nicanja graška, kada je korov u fai 2-6 listova, u količini 2 l/ha),

Za suzbijanje  uskolisnih travnih korova jednogodišnjih i višegodišnjih u povrtarskim kulturama – mrkva, crni i beli luk, grašak, pasulj,  paprika, paradajz, krastavac, dinja, lubenica, kupus, krompir i dr. 

•RAFAL 120 u količini od 0,8 l/ha do 2 l/ha, posle nicanja useva kada su korovi 2-6 listova.

•FOCUS ULTRA (u količini 0,75-4,0 l/ha, kada su korovi u fazi razvoja 3-5 listova, odnosno visine  20-30 cm). Ubrzo posle tretiranja korov prestaje sa rastom.Sedam do deset dana nakon tretiranja korov gubi boju, počinje da žuti, četrnaest dana nakon tretiranja korov je pocrveneo i skroz se osušio. Visoko je selektivan na gajenim kulturama i u svakoj razvojnoj fati, pa se termin primene odredjuje prema fazi porasta korova.

•SELECT SUPER,  NIKAS (u količini 0,8-2 l/ha  tretiranjem nakon nicanja useva, kada su korovi u fazi 2-5 listova),

•FUSILADE FORTE ( u količini  tertiranjem tokom vegetacije useva, a korovi u fazi 3-5 listova, u količini 0,8-1,3 l/ha),    

Totalni (neselektivni )herbicidi: za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih, jednogodišnji i višegodišnjih korovskih vrsta, usvajaju se preko lista, kreće naniže i naviše kroz biljku, inaktivira se u kontaktu sa zemljištem:

•GLIFOMARK u količini 2-12 l/ha,kada su korovi visine 15-40 cm.

•GLIFOS   u količini 3-10 l/ha, tretiranje korova u fazi intenzivnog porasta do faze cvetanja.

Preparati GRAMOKSON i REGLON FORTE su efikasni za suzbijanje korovskih biljaka  u svim vrstama povrća (naročito u proizvodnji  rasada u toplim lejama) i u kulturama koje se uzgajaju u redovima. Oni uništavaju zelene delove biljaka čim dodju u dodir sa njom, ali se odmah inaktiviraju čim stupe u kontakt sa zemljištem. Korov u povrću se može uništiti odmah nakon setve, a pre nicanja gajene kulture, uz uslov da su korovske biljke nikle. Napred navedeni preparati za nekoliko sati uništavaju samonikle biljke, a koriste se u dozi   2-4 l/ha.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Proizvodnja boranije u plasteniku – šansa za povrtare

Boranija je kultura koja postaje sve interesantnija za gajenje u zaštićenom prostoru leskovačkim povrtarima. Boranija je po poreklu biljka toplih krajeva, tako da za uspešan rast i razviće ima povećane zahteve za toplotom. Za nicanje boranije treba obezbediti optimalnu temperaturu oko 22 °C. Tokom rasta i razvića pri temperaturama višim od 35 °C i nižim od 6° C boranija odbacuje cvetove i plodonošenje je slabije.

Izbor sorte može se prilagoditi dužini vegetacije, u zavisnosti od potrebe tržišta. Dužina vegetacije zavisno od sorte iznosi od 45 do 70 dana. Izbor sorte treba prilagoditi visini proizvodnog objekta, postoje niske (50-60 cm) i visoke koje mogu da rasu i preko 3 m koje se gaje postavljanjem potpore i koje su perspektivnije za proizvodnju u zaštićenom prostoru. Ako se planira početak proizvodnje u rano proleće onda treba obezbediti dogrevanje objekata. Ukoliko ne postoje uslovi za dogrevanje a planira se ranija proizvodnja obavezno treba planirati primenu agrila za slučaj da nastupi period hladnog vremena. Prolećna proizvodnja u našem kraju počinje setvom tokom februara koja za berbu stiže tokom aprila. U  uslovima proizvodnje sa dogrevanjem plastenika proizvodnja se može planirati tokom čitave godine.  

Boranija, za razliku od drugih mahunarki ima veće zahteve u pogledu plodnosti zemljišta. Za prolećnu setvu jesenju obradu treba obaviti na dubini 30 centimetara a neposredno pre setve obaviti predsetvenu pripremu. Đubrenje treba planirati na osnovu rezultata agrohemijske analize zemljišta. Potrebne količine đubriva za đubrenje boranije ako je izostala analiza zemljišta  bile bi 60 – 80 kg/ha NPK. Za preporuku je potrebne količine đubriva zbog kratke vegetacije uneti predsetveno, uz jedno do dva prihranjivanja tokom perioda vegetacije. Prvo prihranjivanje obavezno primeniti kada su biljke u fazi 3-4 lista a drugo u fazi cvetanja. Na tržištu su dostupna bakterijalna đubriva za inokulaciju semena boranije koja su primenom u ogledima dala dobre rezultate, te proizvođačima savetujemo njihovu primenu. 

Boranija se proizvodi isključivo direktnom setvom. U uslovima plasteničke proizvodnje moguća je i proizvodnja boranije iz rasada, koja bi mogla imati značaja za ranu prolećnu proizvodnju. U tom slučaju, setvu semena bi trbalo završiti tokom februara, rasađivanje tokom marta a berba tokom aprila. Ovakav vid proizvodnje na ovom području još uvek nije pronašao primenu. Preporučen razmak izmedju pantljika može biti 50-60 cm, između redova je oko 20 cm a između biljaka u redu 4-5 cm.

U zavisnosti od tipa zemljišta i potrebe biljaka tokom proizvodnog perioda, za postizanje dobrih prinosa potrebno je navodnjavati svakih 7-10 dana. Navodnjavanje treba otpočeti pre nego što biljke iskažu simptome nedostatka vode. Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti od korova, imajući u vidu da je boranija izuzetno osetljiva na dejstvo herbicida. Prilikom zaštite od bolesti i štetočina voditi računa o karenci preparata, imajući u vidu da se boranija bere sukcesivno. Berba mora biti redovna kako bi se dobila kvalitetna mahuna i kako bi se omogućilo dalje cvetanje i zametanje novih mahuna.

                                                                    M.sc. Jelena Stojiljković

Additional information