Nedostatak fosfora na paradajzu

Za ishranu biljaka od velikog značaja je količina lakopristupčog fosfora (to je rastvorljivi odnosno za biljku dostupan fosfor), a to je uglavnom fosfor koji se nalazi u zemljišnom rastvoru u obliku lakorastvorljivih soli. Značajnu ulogu za pristupačnost fosfora ima pH. Brojnim ispitivanjima je dokazano da se količina rastvorljivog fosfora povećava sa povećanjem pH sredine. U neutralnim i baznim zemljištima dominiraju Ca fosfati koji su rastvorljiviji od fosfata koji preovlađuju u zemljištu kisele reakcije. Otuda, na kiselim zemljištima kalcifikacija često ima jačeg uticaja na povećanje prinosa biljaka nego đubrenje fosfornim đubrivima. Fosfor je slabopokretan element u zemljištu, ali je u biljci pokretan.

   

Fosfor u ishrani biljaka spada u grupu  biogenih elemenata neophodnih za njihov porast i razviće. Pored visine prinosa na koju utiče, fosfor je odgovoran i za njegovu stabilnost.

Na području delovanja PSSS Leskovac, kod pojedinih proizvođača, na listovima paradajza u uslovima plasteničke proizvodnje došlo je do pojave crvenila na listovima. Simptomi nedostatka fosfora na biljkama manifestuju se u početku vegetacije: smanjen je porast biljaka, sitniji su listovi, starije lišće opada pre vremena. Tipičan i vrlo karakterističan simptom nedostatka fosfora na povrću  je intenzivna sinteza antocijana, pri čemu listovi dobijaju crvenu do ljubičastu boju.

Imajući u vidu činjenicu da je zemljište na području Jablaničkog okruga uglavnom slabije snabdeveno lakopristupačnim fosforom, za uspešnu biljnu proizvodnju nepohodno je đubrenje i prihranjivanje biljaka tokom vegetacije na osnovu rezultata agrohemijske analize zemljišta, jer se na taj način osiguravaju stabilni i visoki prinosi. U slučaju nedostatka fosfora potrebno je obaviti prihranjivanje useva hranivima na bazi fosfora.

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

mast. ing. Jelena Stojiljković

Additional information