Stanje useva krompira na području Jablaničkog okruga-16.05.2014

Na području Leskovca proizvodnja krompira zauzima značajne površine u ukupnoj povrtarskoj proizvodnji. Ove godine na našem području zasađeno je oko 2700 ha pod krompirom. Imajući u vidu da krompir ima vrlo kratku vegetaciju 80-110 dana, jasno je da mu u tom kratkom periodu treba osigurati dovoljnu količinu hranivih elemenata.

Proizvodnja krompira se u suštini zbog kratke vegetacije bazira na osnovnom (startnom) đubrenju i ne treba ga prihranjivati velikim količinama đubriva, a u godinama sa specifičnim agrometeorološkim uslovima ili ako se primeti žutilo biljaka, znači vidljivi nedostaci azota ili u godinama jačeg oštećenja lisne mase bolestima, štetočinama ili zbog nekog drugog razloga može se obaviti folijarna prihrana. Nakon obilnih padavina i čestih temperaturnih kolebanja tokom aprila i početkom maja, došlo je do narušavanja strukture zemljišta i stvaranja pokorice pa je u usevima krompira potrebno obaviti ogrtanje, prihranjivanje i zaštitu useva od bolesti i štetočina. Opšta preporuka savetodavaca naše službe je da čim dozvole vremenske prilike izvrše pregled useva i izvrše neophodne radove u polju.

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

mast. ing. Jelena Stojiljković

Additional information