Zaštita povrća od visokih temperatura

U zaštićenom prostoru, kao posledica visokih letnjih temperatura na biljkama se mogu pojaviti ožegotine, vrlo često se na plodovima mogu pojaviti crne fleke, a može doći i do propadanje biljaka.

Kao posledica visoke temperature intenzitet asimilacije (proces biosinteze tokom koje se od prostih materija izgrađuju složene) se smanjuje a desimilacije povećava, što smanjuje stvaranje organske materije a samim tim i produktivnost biljke.

Osim postavljanja zaštitnih mreža, osvežavajućih navodnjavanja, rešenje za zaštitu od visokih temperatura je i ujednačeno nanošenje na visokim temperaturam postojane, ekološki prihvatljive boje preko folije.

             

Postavljanje zaštitnih mreža ima za cilj da osim visokih temperatura i preterane  osvetljenosti biljke zaštiti i od vremenskih nepogoda- grada. Ove zaštitne mreže, izrađene od polietilena, prekrivene Al- prevlakom, mogu se razlikovati po boji, gustini i strukturi. 

Osim navlačenjem preko folije  zaštitne mreže se mogu koristiti i u proizvodnji povrća na otvorenom prostoru, samo treba voditi računa da mreža bude odgovarajućeg kvaliteta, kako bi se postigao željeni efekat. U uslovima povećane vlažnosti kada je poželjno jače provetravanje kako bi se smanjila mogućnost pojave bolesti usled stvaranja razlike u temperaturi, vlagi i slabom provetravanju, poželjno je mrežu skidati. 

Cilj osvežavajućih zalivanja je da se prolaskom kapi vode vazduh osveži. Temperatura se snižava isparavanjem kapljica vode sa lišća, a zatim isparavanjem vode iz zemljišta. Svakako da bolju i efikasniju zaštitu od visokih temperatura i preterane osvetljenosti pruža upotreba zaštitne mreže, a u savremenijem sistemu proizvodnje u zaštićenom prostoru i upotreba Al-ekrana koji leti ne dozvoljavaju (stvaranjem difuzne svetlosti) „nepoželjno“ zagrevanje, a tokom zime utiču na povećanje temperature vazduha u zaštićenom prostoru. 

Preporuka je da zaštitu povrća od visokih temperatura treba obaviti pre nego što se pojve znaci oštećenja na biljkama.

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

mast. ing. Jelena Stojiljković

Additional information