Izbor parcela za postavljanje plastenika

Vrlo bitan momenat pre postavljanja plastenika ili nekog drugog objekta zaštićenog prostora je izbor parcele. Veliki broj faktora utiče na kvalitet i količinu proizvodnje povrća, potrošnju energenata, a sa druge strane treba sagledati ekonomsku isplativost proizvodnje. U praksi je vrlo teško ispoštovati sva pravila postavljanja plastenika, treba voditi računa o: konfiguraciji i nagibu terena, površina parcele bi trebala da bude “idealno ravna", ispoštovati pravac pružanja plastenika i redova, preporuka je (pravac sever-jug) a poželjan odnos dužine i širine objekta je 5:1. Visina podzemnih voda bi trebala da bude oko 150 cm, da je voda za navodnjavanje dobrog fizičkog, biološkog i hemijskog kvaliteta i da je ima u dovoljnim količinama. Preporučljivo je da se u plastenicima izgrade rezervoari iz kojih bi se koristila voda za navodnjavanje, jer se u njima voda zagreje, a neki metali se talože na dnu. Prilikom izbora parcele treba voditi računa i o tome da se u blizini plastenika ne nalaze industrijski zagađivači, zbog štetnog delovanja gasova i prašine na biljke ali da je razvijena dobra putna mreža, kako bi pristup parceli bio moguć u svakom trenutku, kao i mogućnost korišćenja električne energije u objektima. Povoljna okolnost je ako u blizini postoji neki drvored, koji ne pravi senku u objektu, a koji može poslužiti kao zaštita od udara jakih vetrova, u suprotnom oko plastenika treba podiću zaklone koji trebaju biti 50% propusni kako bi vetar kroz njih mogao da struji.

 

Preporuka je da se plastenici podižu na ravnim terenima bez izrazitih depresija koje izazivaju visoku vlažnost i prave senku. Poželjni su blago nagnuti tereni, s nagibom do 0.4%, južnog i jugoistočnog položaja zbog oticanja površinske vode i osunčanosti. U slučaju terena s većim nagibom potrebno je ravnanje, nanošenje sloja zemljišta koje je odličnog kvaliteta, duboko oranje. Dobro je da ovako uzorano zemljište izmrzne tokom zime. Za proizvodnju povrća u plastenicima veoma je bitno obezbediti kvalitetno i plodno zemljište. Nivo plodnosti zemljišta može da se utvrdi agrohemijskom analizom zemljišta, i to je osnova od koje treba da se krene kod proizvodnje povrća u zaštićenom prostoru.

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

Mast. Jelena Stojiljković

Additional information